Wees Welkom 

 Van harte Welkom op onze site!

Je kunt bij ons terecht voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling, bewustwording, traumaverwerking, transformatie, sjamanistisch reizen, diepe reiniging en intensieve heling! Wij bieden diverse activiteiten aan, zoals: Ayahuasca groepsceremonies (ook vrouwengroepen), diepgaande 1-op-1  ceremonies (en 1-op-2 ceremonies), kambo sessies (evt. gecombineerd met Sananga), trancedans, persoonlijke begeleiding, dynamische dreamtime healing-sessions en bieden een extra service via de CONDORA astro-consulten. Alle activiteiten binnen CONDORA vullen elkaar op prachtige wijze aan en zijn gericht op het bevorderen van het individuele ontwikkelings,- en helingsproces van de deelnemers. 

 

Tevens staat CONDORA bekend om haar krachtige Ayahuasca ceremonies en indrukwekkend veld aan heling! Je reist bij ons in een betrouwbare en veilige setting. met professionele, ervaren en deskundige begeleiding met een gedegen achtergrond, die de processen binnen de reis kunnen hanteren, interpreteren en thuis zijn in de spirituele wereld. Voel je van harte Welkom! 

 

Doel

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het proces van bewustwording van mensheid en Moeder Aarde. Dit doen wij o.a. door het werken met de vrouwelijke 'plantleraar' Ayahuasca. Zij wordt beschouwd als de meest krachtige plant onder de 'plantleraren' en verdient een zeer groot respect. Het gebruik van Ayahuasca is een unieke manier om ons lichaam en geest te reinigen van alle onzuiverheden, die we in de loop van ons bestaan hebben opgebouwd.. Onze ceremonies kenmerken zich door een mengeling van oorspronkelijke tradities met een eigentijdse inbreng.

 

Visie en Werkwijze

Wij werken vanuit een Sjamanistische visie. Het Sjamanisme is de oudste, spirituele helingstraditie die we vandaag de dag kennen en is al zo oud als de mensheid zelf. Het Sjamanisme kent een holistische benadering tot heling en gaat ervan uit dat alles een ziel heeft; mensen, dieren, bomen, rivieren, stenen, mineralen en uiteraard de plantenwereld. Alles is met elkaar verbonden, alles is gelijkwaardig aan elkaar en alles maakt onderdeel uit van de grote Geest/Spirit. Binnen het Sjamanistische wereldbeeld is er een voortdurende interactie tussen de verschillende dimensies, krachten en energieën van de kosmos. Binnen de ceremonies werken we met verschillende voorouderlijke velden, waaronder de hoge energieën vanuit het Oude Egypte, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Tevens werken we met diverse elementen uit de natuur en verrichten energiewerk waar nodig is.

 

Missie

In de loop der eeuwen is het vrouwelijke gemarginaliseerd door een te sterk, mannelijk dominant wereldbeeld, waardoor zowel het mannelijke als vrouwelijk uit evenwicht zijn geraakt. De vrouwelijke energie is momenteel hard nodig om ons te helen van oude wonden. Er is behoefte aan zachtheid, verbinding, contact en Heling om de balans tussen beiden te herstellen. De CONDORA-kracht is een stevige, vrouwelijke energie die hier graag een bijdrage aan levert en die ter beschikking staat van medemens, Moeder Aarde en de spirituele wereld. 

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie

 

Waarde

Wij hechten zeer veel belang aan het creëren van een veilig veld, waarin deelnemers te allen tijden de vrijheid en ruimte ervaren om hun aangeboren authenticiteit te ontwikkelen, om geboorte te geven aan wie men in essentie is.. 

 

Kwaliteit, professionaliteit én veiligheid staan bij ons voorop.! Wij werken dan ook intensief samen met een adviserend geneesheer en hebben een jarenlange ervaring in het werken met Ayahuasca en proceswerk..


Wij, bij CONDORA, brengen je Thuis bij je-Zelf!


©Copyright CONDORA 2016-  Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.