Ayahuasca


Ayahuasca

Binnen veel inheemse culturen en Sjamanistische tradities zien we het gebruik van entheogene middelen om inzicht en heling te verkrijgen. In Zuid-Amerika en met name in het Amazonegebied (regenwoud) vinden we o.a. de eeuwenoude 'plantleraar' Ayahuasca.. Zij wordt beschouwd als de meest krachtige plant onder de 'plantleraren' en verdient een zeer groot respect. Ayahuasca is een zeer creatieve, intelligente plantspirit en wordt ook wel de 'Spirit van Moeder Aarde' genoemd, gemanifesteerd in een plant. Ayahuasca heeft een sterk reinigend en visioenopwekkend effect en helpt ons o.a. te evolueren in bewustzijn. Ayahuasca is een combinatie van twee, soms drie plantextracten waar een brouwsel van wordt gekookt. Het drinken van dit brouwsel gebeurt meestal in rituele setting, omdat ze wordt beschouwd als heilig sacrament. Een andere naam voor Ayahuasca is Yagé of Santo Daime.

 

Entheogeen

Ayahuasca is een zogenoemd entheogeen middel en is al zo oud als de mensheid zelf.  Entheogeen betekent 'Contact maken met God/het goddelijke in jezelf', maar ook 'Het ontwaken van het oneindige binnenin je'. Aya betekent: 'Ziel' en Hoasca: 'Liaan', dus 'Liaan met een ziel' en refereert aan het vrijmaken van je Spirit, het vrijmaken van de essentie van je ziel. Dit is een proces van ontwaken en bewustwording. Het gebruik van een entheogeen middel includeert altijd een spirituele en mystieke ervaring, oftewel een transpersoonlijke eenheidservaring. Ayahuasca is allesbehalve een partydrug en zeker NIET geschikt voor sensatiezoekers.

  

Werking

Ayahuasca wordt ook wel 'La purga' genoemd: De grote reiniger. Ze heeft een sterk reinigend effect op zowel het fysieke, mentale, emotionele als spirituele lichaam. Fysiek: Als het lichaam sterk verontreinigd of uit balans is, zal Ayahuasca tot op de diepste lagen reinigen. Mentaal: Oude patronen, overtuigingen en conditioneringen worden via inzichten doorbroken, zodat nieuwe wegen worden ontdekt. Emotioneel: Veel onverwerkte trauma's en blokkades liggen in het onbewuste pijnlichaam opgeslagen en hebben vaak een diepere emotionele lading. Ayahuasca zal op liefdevolle wijze deze trauma's aan het licht brengen, waardoor ze verwerkt, geheeld en getransformeerd kunnen worden. Spiritueel: Bevrijding van de ziel. Ayahuasca verbind je wederom met de bron van onvoorwaardelijke liefde waar we uit voortkomen, maar dan op bewust niveau. Je treedt in contact met een transcendente werkelijkheid, andere dimensies en realiteiten. Ayahuasca verbind je met oeroude wijsheid die opgeslagen ligt in ons DNA. Ze kan je beelden tonen over het ontstaan, verleden, heden en toekomst, van de aarde en de kosmos. Je ontvangt levenslessen en inzichten over jouw unieke, persoonlijke historie, individueel en collectief bewustzijn, perinatale fase (geboortetrauma), kindertijd, voorouderlijke lijnen, karmische ervaringen en archetypische dynamiek. 

 

Pijnlichaam - licht brengen in de onbewuste gebieden van de ziel  

In de loop der tijd zijn veel onverwerkte en onbewuste trauma's in onze rugzak verdwenen en zijn dus altijd latent aanwezig. In sommige situaties worden deze zielenpijnen geactiveerd, waardoor we een crisis ervaren. Ayahuasca opent je niet alleen voor mooie spirituele ervaringen, maar zal ook je diepgewortelde (onbewuste) trauma's tonen die opgeslagen liggen in dit zgn. pijnlichaam. Dit pijnlichaam ligt voor een groot gedeelte in het (collectief) onbewuste, waar verschillende pijnlijke teleurstellingen en angstige ervaringen liggen opgeslagen. Verdrongen materiaal uit dit en vorige levens, kleuren dit pijnlichaam. Op het diepste niveau liggen ervaringen opgeslagen die te maken hebben met geboorte en dood, de poort waar de ziel doorheen reist, van het ene naar het andere leven. Ayahuasca kan je confronteren met deze diepe pijnpunten, evenals andere trauma's uit het verleden. Daarnaast verlangen tegenwoordig steeds meer mensen om hun licht te leven en daarin hun levensmissie te vinden en vervullen. De enige weg naar het licht is om onze onbewuste trauma's te erkennen, aanvaarden en te accepteren. Ayahuasca zal op prachtige en liefdevolle wijze licht brengen in de onbewuste gebieden, waardoor er steeds meer heelheid en eenheid wordt ervaren en dat is een groot geschenk! Om je volledig over te kunnen geven aan het proces is een betrouwbare, veilige en warme setting heel belangrijk. Binnen onze ceremonies is deze dan ook gewaarborgd! Professionele, ervaren, deskundige en liefdevolle begeleiding met een gedegen achtergrond is bij ons gegarandeerd! 

 

Transformatie, heling en zingeving

Een Ayahuasca reis is een unieke, individuele ervaring en is elke keer weer anders. En maakt het mogelijk om contact te maken met de diepste lagen van het onbewuste en vergemakkelijkt een diepe verbinding met ons ware innerlijke en hogere Zelf. Ayahuasca verandert je manier van denken, hoe je in het leven staat en verandert ook stevig de kijk op jezelf. Ayhuasca maakt dat je steeds meer vanuit je hogere Zelf gaat leven, omdat er een mooiere, betere verbinding tussen het ego en het hogere Zelf ontstaat. Dit alles vanuit een diep bewustzijn en respect voor Moeder Aarde. In deze nieuwe tijd van ontwaken en bewustwording, zoeken steeds meer mensen een hogere leiding en een ware richting betreffende hun leven. De heilige 'plantleraren' van de Moeder Aarde nemen uiteindelijk hun rechtmatige plek in om ons te helpen herinneren aan ons ware Zelf en DAT is een grote genade!

 

Voor wie?

Een ayahuasca ceremonie is geschikt voor eenieder die geïnteresseerd is in:

* Persoonlijke en spirituele ontwikkeling (proceswerk)

* Transformatie en heling 

* Bewustzijnsverruiming

* Spirituele wedergeboorte 

* Sjamanistisch reizen

* Inzichten in levensvragen/levensbestemming/zingeving

* Ziekte-inzicht

* Diepe reiniging van het fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam

 

Ayahuasca in combinatie met Kambo 

Een Ayahuasca ceremonie met voorafgaand een Kambo sessie, zorgt wat ons betreft voor spectaculaire resultaten! Kambo zal op heel diepe lagen intens reinigen, waardoor Ayahuasca daarna volledig haar werk kan doen. Deelnemers gaan op deze manier sneller door hun processen heen, wat zeker in deze tijd, een grote meerwaarde heeft! Tevens zorgt Kambo voor meer stabiliteit, rust en geaardheid tijdens de ceremonie. 

  

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de contactpagina. Bij aanmelding ontvang je een bevestigingsmail incl. een antwoordformulier met een aantal vragen, praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie en de algemene voorwaarden. Ieder intakeformulier wordt door meerdere personen vanuit verschillende insteken bekeken, vooraleer een toestemming tot deelname wordt gegeven. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! 

 

Medisch

Sommige medicatie (ook natuurlijke) laten zich niet combineren met Ayahuasca. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt te allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies hierover is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie! 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Ayahuasca een helend effect heeft op zogenoemde 'mental and emotional disorders', zoals o.a. depressie, burnout, PTSS, paniek,- angststoornissen en verslavingen.


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.