Ayahuasca individuele 1-op-1 ceremonie


 Individuele Ayahuasca ceremonie

Wil je in alle rust en ruimte een Ayahuasca reis ondergaan en daarbij persoonlijke begeleiding op maat? Wil je intensiever aan je proces en ontwikkeling werken met nog meer verdieping in je reis? Dan is een individuele 1-op-1 Ayahuasca ceremonie wellicht een goede keus. Gedurende deze dag word je persoonlijk door mij ondersteund en begeleid waar dat nodig is. Als begeleider drink ik ook een kleine hoeveelheid Ayahuasca om in contact te komen met de plantSpirit, waardoor ik mij kan afstemmen op jouw persoonlijke processen, waarbij vertaalslagen mogelijk zijn. 

 

Ayahuasca geeft mij tijdens jouw reis, ervaringen en vele indrukken, die allen te maken hebben met jouw proces en achtergrond (voorouders). Deze worden uiteraard te allen tijde met jou besproken, zodat we de diepere lagen/kern kunnen aanpakken. Tevens kan ik de energie in de ruimte aanvoelen, zien en vertalen. Ook overleden dierenbaren (voorouders) tonen zich in dit veld, enerzijds ter ondersteuning van jouw proces, anderzijds om informatie door te geven van voorouderlijk karma wat mogelijk op jouw systeem zit en vrijgemaakt kan worden. Het doel is altijd heling! 

 

Ook kan de spirituele traditie, waar jij vanuit de oudheid aan verbonden bent, zich in de ruimte tonen. Hierin liggen veel kwaliteiten, talenten en vermogens die wederom in het bewuste kunnen worden geactiveerd om kennis te verkrijgen van jouw unieke potentieel en levensbestemming. 

 

Binnen de 1-op-1 ceremonie kijken we tevens astrologisch naar jouw gegevens (horoscoop), hierdoor kan er echt maatwerk geleverd worden. De kern van ieders unieke problematiek kan in één ceremonie worden aangeraakt en aangepakt! De samenwerking met Ayahuasca i.c.m. astrologisch maatwerk is uniek en baanbrekend te noemen! 

 

Een individuele 1-op-1 ceremonie biedt zeer veel verrijking en verdieping op alle niveaus! Een veilige setting, professionele, ervaren, deskundige en liefdevolle begeleiding en goede nazorg zijn uiteraard gewaarborgd. Tijdens de ceremonie werk ik o.a. ook met muziekinstrumenten, klank en zang en verricht energiewerk waar nodig is.

 

Hoe ziet de dag eruit?

10.30 uur: Kennismaking en voorbespreking 

11.30 uur: Aanvang ceremonie

18.30 uur: Beëindigen ceremonie

18.30 -21.00 uur: Lichte maaltijd en nabespreking  (uitloop tot ca. 22.00 uur)

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt ten allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie! Zie voor beschikbare data: Agenda

    

Locaties

Locatie voor een individuele 1-op-1 Ayahuasca ceremonie vind plaats in Nieuwebrug (3 km. vanaf Heerenveen).

 


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.