Ayahuasca vrouwen dagceremonie


Ayahuasca vrouwenceremonie

Vanuit het collectief onbewuste en de vrouwelijke voorouderlijke lijn, dragen veel vrouwen oeroude (onbewuste) trauma's met zich mee, die ons belemmeren om, in het hier en nu, vrijuit te leven en die nu, in deze tijd, opgeruimd mogen worden om zodoende onze plek in de Nieuwe tijd in te nemen. Veel patronen en trauma's worden (onbewust) overgedragen naar de volgende generatie. Binnen de vrouwenceremonie kunnen generaties aan vrouwenproblematiek worden opgeruimd die ons niet meer dienen. 

 

Vrouwen zijn van oudsher 'Hoeders van Moeder Aarde'. De Nieuwe tijd vraagt om vrouwelijk leiderschap, zachtheid en verbinding en datgene vrij te maken wat eeuwenlang niet in vrijheid beleefd is. Wanneer we ons weer verbinden met Moeder Aarde kunnen we de geheimenissen van het Heilige Vrouwelijke in onszelf ervaren. In deze tijd van ontwikkeling en versnelde transformatie voelen velen zich geroepen om hun vrouwelijkheid opnieuw te ontdekken, helen en te (her)leven. Vanuit de oudheid weten we dat wanneer vrouwen bij elkaar komen er een ongekend veld van heling ontstaat! Het is dan ook een indrukwekkende ervaring hoe Ayahuasca met een groep vrouwen werkt! 

 

Thema Workshop: Magie van de Vrouwelijke Kracht!’

‘Wanneer vrouwen bij elkaar komen ontstaat er een ongekende veld aan Heling!’ CONDORA heeft een duidelijke missie aangaande vrouwenwerk en de heling van Moeder Aarde en roept vrouwen op om samen te komen in ceremonie.  Binnen de workshop voorafgaand aan de ceremonie, maken we bewust contact met de ‘Magie van de Vrouwelijke Kracht’ en ontdekken het immens krachtige potentieel wat eeuwenlang in ons verscholen ligt, maar ondergronds is geweest. Deze Kracht zal opnieuw ontwaken in deze Tijd! 

 

Workshop: oefeningen en rituelen van bekrachtigen.

 

In deze speciale vrouwenceremonie maken we bewust verbinding met onszelf en openen we ons voor de liefdevolle Spirit van Moeder Ayahuasca. Gun jezelf deze mooie ervaring van verbondenheid, eenheid en diepe transformatie. Een dagceremonie vindt altijd plaats in een veilige setting met professionele, ervaren, deskundige en liefdevolle begeleiding. 

 

Hoe ziet de dag eruit?

9.30-10.00 uur: Inloop

10.00-11.20 uur: Voorbespreking, kennismaking en toelichting op de rol van de vrouw in de Nieuwe Tijd

11.30 uur: Workshop 

12.30 uur: Start Ayahuasca ceremonie

19.30 uur: Beëindigen ceremonie

19.30-20.15 uur.: Lichte maaltijd (max. uitloop tot 22.30 uur)

 

De groepsgrootte bedraagt max. 10 deelnemers. De ceremonies worden geleid door Rica de Ruiter en twee ervaren begeleiders.

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, traumaverwerking-opstellingswerk, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt ten allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie! Zie voor beschikbare data: Agenda


©Copyright CONDORA 2016 - Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA