CONDORA astro-consulten


Ayahuasca werkt met onze blauwdruk (DNA) en tijdens je reis zal ze een aantal thema's tonen die gerelateerd zijn aan thema's binnen jouw persoonlijke horsocoop.. Ervaring leert dat er veel helderheid en duidelijkheid onstaat wanneer deze twee gecombineerd worden (ook thema's vanuit vorige levens kunnen aangeraakt worden). Diepe inzichten krijgen een volwaardige betekenis en vinden meer ingang tot bewustzijn én bewust leven. De unieke samenwerking met Ayahuasca i.c.m. astrologisch maatwerk is dan ook uniek en baanbrekend te noemen! 

 

Een CONDORA astro-consult biedt een combinatie van Tzolkin (Maya kalender) met astrologische duidingen. Dit consult kan zowel vóór als na een Ayahuasca ceremonie plaatsvinden. Met uiteindelijke doel dat er steeds meer inzichten aangereikt worden, waardoor gebeurtenissen op het individuele, mentale, fysieke, spirituele en sociale vlak steeds duidelijker worden. Maar ook antwoorden op levensvragen kunnen inzichtelijk worden gemaakt, zoals; 'Wat is het doel van mijn bestaan, Waar liggen mijn kwaliteiten, talenten en vermogens en hoe kan ik deze inzetten, Mijn werk past niet meer, maar wat dan wel?'. Boeiende vragen waar een CONDORA astro-consult vele mooie inzichten in kan geven! 


Wat is nu Tzolkin?

Tzolkin betekent letterlijk het 'tellen' (tzol) van de 'dagen' (kin). Tzolkin is de astrologische toepassing van de alombekende Maya Tzolkin kalender. de Tzolkin kalender is de grafische weergave (zie foto) van het scheppingsverhaal. Tzolkin kan worden beschouwd als een code gericht vanuit het universum! Dit universum toont zich met 20 scheppingsgezichten (zonnezegels) aan de mens. Dit zijn 20 vormen van energie die zowel in het licht (door bewust te ondergaan), als door duister (door ontkenning) kunnen worden geleefd. Tzolkin is dus een proces van bewustwording! 

 

De zonnezegels zijn in het diagram geordend in 20 golven van 13 tonen, waarbij iedere toon een welbepaalde betekenis heeft. In totaal zijn er dus 20x13=260 'landingsplaatsen' of 'Kin waarden' op het diagram. Iedere Kin waarde (van 1 tot 260) heeft dus een toon, een kleur en een zonnezegel. Ieder met hun specifieke betekenis. De landingsplaats in de golf geeft de unieke persoonlijkheid van de persoon (geboortegolf) of van de persoon voor een welbepaald jaar (jaargolf). De individuele geboortegolf kan beschouwd worden als het levensdraaiboek en wordt uitvoerig besproken tijdens het consult. Deze reeds uitgebreide informatie kan op een unieke manier worden aangevuld met de gegevens uit het Astro-luik van het consult. 


Waaruit bestaat het Astro-gedeelte?

In het Astro-gedeelte worden, als maatwerk, de gegevens verkregen uit verschillende astrologische tradities, zoals de Oud-Griekse (Hellenistische) astrologie, de Middeleeuwse astrologie, Karma-astrologie, Zielsastrologie (zwarte lichten) op een unieke manier samengevoegd. De bedoeling is om zoveel mogelijk inzichten te geven over jou en je unieke levenspad! 

 

Om deze analyse te kunnen doorvoeren volstaat het doorgeven van je geboortedatum (dag/maand/jaar), het geboorte-uur en de geboorteplaats. Mocht je twijfels hebben over je geboorte-tijd, dan kun je deze opvragen via het geboorteregister van de gemeente. 

 

Dit bijzondere gecombineerde CONDORA astro-consult kun je uiteraard digitaal opnemen via Iphone of een andere geluidsdrager, waardoor de verstrekte informatie achteraf terug kan worden beluisterd.

 

Tarief:

2,5 - 3 uur: €100,00 euro (inbegrepen een persoonlijke map met meer informatie en grafiek ter verduidelijking). 

 

Voor meer inlichtingen en/of afspraken contacteer Marc via email: infoeaglecoaching@gmail. com of neem contact met ons op via het contactformulier.


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.