Ayahuasca 1-op-2 ceremonie


Ayahuasca 1-op-2 ceremonie

Heb je een uitdrukkelijke wens om samen met je partner, vriend(in), broer, zus of ouder te reizen? Ook dit behoort tot de mogelijkheden! Het is een hele bijzondere ervaring om een Ayahuasca ceremonie te ondergaan met iemand die je erg dierbaar is. Om in een fijne, knusse en intieme setting gezamenlijk een Ayahuasca reis te maken, waarbij alle privacy natuurlijk gewaarborgd is.. Wanneer je als partners samen een Ayahuasca reis ondergaat, komen er veelal onbewuste patronen naar boven om de relatie meer inzichtelijk te maken. Dit betekent altijd een intensivering, verdieping, verbreding en verrijking van de relatie. Velen ervaren een 1-op-2 ceremonie als een bekroning op de al bestaande relatie! 

 

Tijdens de ceremonie werk ik o.a. ook met muziekinstrumenten, klank en zang en verricht energiewerk waar nodig is. De ceremonie kan plaatsvinden op onze locatie in Nieuwebrug of waar wenselijk bij jou thuis. 

 

Hoe ziet de dag eruit?

10.30: Inloop, kennismaking en voorbespreking

11.30 uur: Aanvang ceremonie

18.30 uur: Beëindigen ceremonie

18.30 -20.00 uur: Lichte maaltijd en nabespreking 

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl.

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt te allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie!


©Copyright CONDORA 2016 - Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.