Gatering and Sharings


De CONDORA 'gathering and sharings' vinden ca. één keer per kwartaal plaats. De open avonden hebben een gemoedelijke sfeer en een open karakter om elkaar te ontmoeten, te delen en om samen te zijn. Ervaring leert dat deelnemers aan de Ayahuasca ceremonies het fijn (en soms noodzakelijk) vinden om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast speelt gezelligheid natuurlijk ook een grote rol! De avonden worden soms begeleid door drum, dans/zang. We gaan kijken wat er mag ontstaan!

 

Wij zorgen voor een kopje thee met lekkers, mocht je iets willen bijdragen deze avond aan hapjes en/of drankjes, voel je dan van harte welkom! Beschik je over een drum en/of andere instrumenten, neem deze dan gerust mee! 

  

Tijd: 19.00 uur tot ca. 22. 00 uur.

Plaats: Centra 71, Heideburen 71 te Heerenveen

Gelieve van te voren doorgeven of we op jouw aanwezigheid mogen rekenen.

 Tarief: 10,00 euro p.p.


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.