Ayahuasca ceremonie met een eigen groep


Ayahuasca ceremonie met een eigen groep

Het komt zeker voor dat mensen met partner of met eigen groep willen reizen, zoals met familie of met een vriendengroep. Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Het is een zeer bijzondere en unieke ervaring om met een eigen samengestelde groep te reizen! Tijdens de ceremonie werk ik o.a. ook met muziekinstrumenten, klank en zang en verricht energiewerk waar nodig is. Afhankelijk van de groepsgrootte is er een extra begeleider bij aanwezig. Uiteraard vinden ook deze ceremonies plaats in een veilige setting waarin professionele, ervaren, deskundige en liefdevolle begeleiding gewaarborgd is. De inhoud van de dag is vergelijkbaar met een dagceremonie.  

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt ten allen tijde voorgelegd aan onze adviserende arts. Zijn advies is bindend! 

    

Locaties

Locaties voor een Ayahuasca groepsreis is mogelijk in Heerenveen of op eigen locatie.

Voor aanvraag van speciale groepstarieven, gelieve contact op te nemen via de contactpagina of via info@condora.nl.


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.