Ayahuasca ceremonie ervaren reizigers


CONDORA organiseert speciale Ayahuasca ceremonies voor zeer ervaren reizigers die hun grootste trauma's al doorleeft, verwerkt en geheeld hebben. Belangrijk is, dat er op geen enkel punt onrust dient te zijn, i.v.m. de (extreem) hoge energiefrequenties die worden opgebouwd. Binnen de ceremonie gaan we buiten het morfogenetisch veld en dit vraagt (ook) iets van de deelnemers. Bij deze ceremonies wordt er geen voorbespreking gehouden, waardoor we o.a. langer kunnen reizen. De ceremonies hebben een meer informeel karakter. 

 

Criteria voor deelname aan de Ayahuasca ceremonie voor ervaren reizigers; 

Van de deelnemers wordt verwacht:

* Dat ze meerdere keren hebben gereisd bij CONDORA (en dus bekend zIjn bij de ceremonieleider).

* Dat ze volledig de diepte met zichzelf in kunnen gaan en in totale overgave zijn (vereist!).

* Dat ze volledig (in grote lijnen) hun eigen proces kunnen hanteren.

* Dat er sprake dient te zijn van een bepaalde 'volwassenheid' in ontwikkeling.

* Dat ze de volledige verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen proces. 

* Dat er op geen enkel punt onrust dient te zijn bij de deelnemer..

 

Bovenstaande criteria/eisen worden gehanteerd om de zeer hoge energiefrequenties zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen. 

Deze ceremonie is inclusief Sananga oogdruppels voor 'clear vision'. 

 

Hoe ziet de dag eruit?

10.00-10.20 uur: Inloop

10.20-11.15 uur: Kennismaking

11.15 uur: Aanvang ceremonie

18.45 uur: Beëindigen ceremonie

18.45 -21.00 uur: Lichte maaltijd (max. uitloop tot 22.00 uur)

 

De groepsgrootte bedraagt max. 10 deelnemers per ceremonie. De ceremonies worden (be)geleid door Rica de Ruiter en een andere ervaren, professionele begeleider.

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl.

 

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt te allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie! Zie voor beschikbare data: Agenda


©Copyright CONDORA 2016 - Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.