Rica de RuiterMijn naam is Rica de Ruiter (1972) en ben oprichter van CONDORA - 'Centrum voor Sjamanistisch en Ceremonieel Helingswerk'/Ayahuasca Friesland. 

 

Binnen de ceremonies ben ik een kanaal voor, wordt geleid door, en werk samen met de spirituele wereld. Ik ben energie, ik werk met energie. Ayahuasca heeft dit alles in bewustzijn gebracht en geactiveerd om medemensen te ondersteunen in hun unieke ontwikkelingsweg. Om een kanaal te zijn voor de spirituele wereld, in liefdevolle samenwerking met Moeder Aarde, om een ieder bij te staan in zijn/haar (diepe) processen van bewustwording, heling en transformatie. Dit is mijn bijdrage aan de wereld.

 

Mijn (spirituele) voorgeschiedenis ligt binnen het Sjamanistisch Veld. Vanuit deze traditie werk ik met de voorouders van verschillende culturen en met vele andere mooie lichtenergieën, krachtdieren en gidsen. Belangrijke kernkwaliteiten zijn: authenticiteit, vrijheid/vrijmaken en zachtheid.

 

Mijn specialisaties liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Ik volgde diverse opleidingen en trainingen op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, sjamanisme, proceswerk, coaching, (sound)healing, (trance)dans, traumaverwerking-opstellingswerk (F. Ruppert) en volgde de vierjarige bacheloropleiding 'Zingeving en Spiritualiteit' aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht (HGU). Tevens heb ik een jarenlange beroepservaring binnen zowel de reguliere als geestelijke gezondheidszorg (GGZ) én 15 jaar lang onderwijservaring.

 

Naast het leiden van de Ayahuasca ceremonies, ben ik uiteraard ook iedere ceremonie te vinden binnen de begeleiding. Om deelnemers op gepaste en liefdevolle wijze, als ondersteuner binnen hun processen, veiligheid te bieden om tot een nieuw geboorte te komen van wie men in essentie is..

 

Ik ervaar grote dankbaarheid in de samenwerking met de Plantleraar Ayahuasca en ontmoet je heel graag bij één van de activiteiten die CONDORA aanbiedt. Vanuit mijn hart heet ik je van harte Welkom!


Benny Aurelius (reisbegeleider i.o.)


Reisbegeleider in opleiding is onze Benny Aurelius, wat 'Gouden Zoon van het Zuiden' betekent. Benny is afkomstig uit Portugal en sinds januari 2020 aan boord bij CONDORA. Hij heeft inmiddels al aardig wat km's op de teller staan, waar het ondersteunen, aanmoedigen en begeleiden van de deelnemers betreft! 

 

Benny is binnen de ceremonies te vinden en heeft al velen een anker geboden, een warm welkom, thuis gevoel en is zeer begaan met de deelnemer(s). Benny heet dan ook niet voor niets 'Gouden Zoon', omdat hij werkelijk een Gouden Hart heeft! Hij zal, waar dit wenselijk is, je steun en toeverlaat zijn. Heeft onvoorwaardelijk lief, is zonder oordeel en een zeer waardige vriend binnen je healingsproces!


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.