Interview HAVO 3 studenten Ayahuasca

 Op 19-9-2017 ontvingen wij een verzoek van drie HAVO 3 studenten om mee te werken aan een onderzoek over de werking van Ayahuasca. Ik vind het een zeer bijzonder initiatief, dat deze groep studenten zich hiermee bezig houdt. Met toestemming plaats ik dan ook heel graag onze correspondentie!

 

Beste K. (S. en K.),

Hartelijk bedankt voor je berichtje. Wat leuk dat jullie een profielwerkstuk maken over 'Hallucinogene drugs', nu moet je eigenlijk wel weten dat Ayahuasca hier NIET onder valt! Mocht je iets over Ayahuasca wil uitwerken dan zou je de titel moeten aanpassen in bijvoorbeeld; 'Entheogenen', dat is wat Ayahuasca in principe is. Het gebruik van entheogenen is al zo oud als de mensheid zelf. Entheogeen betekent 'Contact maken met God/het goddelijke in jezelf', maar ook 'Het ontwaken van het oneindige binnenin je'. Je zou als titel ook 'Visioenopwekkende natuurlijke substanties' kunnen gebruiken.

 

Ayahuasca is in die zin dus géén hallucinerende drugs! Drugs zijn per definitie van scheikundige (synthetische) oorsprong. Ayahuasca is van plantaardige oorsprong en wordt ALTIJD gebruikt in rituele en ceremoniële settingen met een helende en genezende bedoeling en is in die zin niet vanuit sensatiezucht te gebruiken! Elke cultuur op elk continent heeft zulke natuurlijke substanties die gebruikt worden voor helende/genezende toepassingen voor zowel van geestelijke als lichamelijke, emotionele oorsprong.

 

1). Wat is het effect dat Ayahuasca op je lichaam heeft, hoe komt het dat je door Ayahuasca een ander gevoel krijgt?

Wat Ayahuasca doet is op een liefdevolle manier geleidelijk aan je in contact brengen met oude kwetsuren die je niet verwerkt hebt. Met als bedoeling deze hierin los te laten, waardoor je een completer mens wordt. Waardoor je een rijker leven kunt leven. Zowel op persoonlijk, emotioneel, relationeel als maatschappelijk vlak. Je komt dichter bij jezelf. Ayahuasca wordt ook een 'plantleraar' genoemd omdat het een intelligentie is die tijdens de ceremonie met jou werkt. Zij maakt contact met jouw DNA (een enorme database) vandaaruit zal je de dingen tonen. Ayahuasca werk op vier verschillende niveaus (ik voeg hiertoe even een stukje van mijn website toe).

 

Ayahuasca wordt ook wel 'La purga' genoemd: De grote reiniger. Ze heeft een sterk reinigend effect op zowel het fysieke, mentale, emotionele als spirituele lichaam. Fysiek: Als het lichaam sterk verontreinigd of uit balans is, zal Ayahuasca tot op de diepste lagen reinigen. Mentaal: Oude patronen, overtuigingen en conditioneringen worden via inzichten doorbroken, zodat nieuwe wegen worden ontdekt. Emotioneel: Veel onverwerkte trauma's en blokkades liggen in het onbewuste pijnlichaam opgeslagen en hebben vaak een diepere emotionele lading. Ayahuasca zal op liefdevolle wijze deze trauma's aan het licht brengen, waardoor ze verwerkt, geheeld en getransformeerd kunnen worden. Spiritueel: Bevrijding van de ziel. Ayahuasca verbind je wederom met de bron van onvoorwaardelijke liefde waar we uit voortkomen, maar dan op bewust niveau. Je treedt in contact met een transcendente werkelijkheid, andere dimensies en realiteiten. Ayahuasca verbind je met oeroude wijsheid die opgeslagen ligt in ons DNA. Ze kan je beelden tonen over het ontstaan, verleden, heden en toekomst, van de aarde en de kosmos. Je ontvangt levenslessen en inzichten over jouw unieke, persoonlijke historie, individueel en collectief bewustzijn, (mogelijk) perinatale fase (geboortetrauma), kindertijd, voorouderlijke lijnen, karmische ervaringen en archetypische dynamiek.

 

Wat betreft deel 2 van je 1e vraag, komt door de samenstelling van Ayahuasca.

Ayahuasca bestaat altijd uit een combinatie van twee plantextracten. Een tryptamine - verwant extract (zoals in serotonine (=5-OH-tryptamine) (ook wel DMT - Dimethyltriptamine genoemd) zorgt voor het visioenopwekkend en bewustzijnsverruimend effect. Daarnaast bevat Ayahuasca als tweede extract ook nog een mengsel aan MAO remmers (=IMAO's), hierdoor kan de tryptamine-verbinding langer werkzaam zijn. Gezien de rijkdom aan zowel tryptamine-bevattende, als aan IMAO's bevattende planten, zijn er 4200 verschillende soorten Ayahuasca's mogelijk! Wij gebruiken de combinatie van Peganum Harmala (als IMAO's bron) met Mimosa Hostilis (als tryptamine-bron), ook wel 'Jurema' genoemd. Peganum Harmala vindt zijn oorsprong in Syrië (daardoor ook wel Syrische wijnruit genoemd), Mimosa Hostilis daarentegen komt oorspronkelijk uit Afrika/Egypte, maar bereikte eeuwen geleden Brazilië. Mimosa Hostilis behoort wellicht tot de oudste tryptamine-bronnen ter wereld! Meer zelfs; zowel de Peganum Harmala als de Mimosa Hostilis bieden beiden de hoogste concentratie aan actieve stoffen, respectievelijk IMAO's en tryptamine-verbinding! Deze combinatie, bekend als Jurema, werkt zeer sterk op het gevoel, op de emotie, wat het uitermate geschikt maakt voor proceswerk. De aanwezige tryptamine-verbinding is overigens een lichaamseigen stof en wordt aangemaakt en geactiveerd in de pijnappelklier, hierdoor zijn we in staat om te dromen, om uit te treden tijdens onze slaap. Tevens wordt deze verbinding overvloedig vrijgezet tijdens het geboorte en stervensproces. In Zuid-Amerika wordt Ayahuasca beschouwd als dé krachtplant bij uitstek, deze kracht kan zich geneeskundig tonen. Hierover lopen in het Westen tal van studies.

 

2). Is er veel belangstelling voor uw Ayahuasca ceremonies?

Allanger hoe meer! Het gebruik van Ayahuasca (en daarmee haar helende werking) verspreid zich over de wereld als een olievlek. Deelnemers komen uit heel Nederland, Luxemburg, maar we hebben ook al internationale gasten gehad (bijv. Australië, Nieuw-Zeeland, Londen en Dubai). Misschien ook leuk om te weten dat de jongste deelnemer 16 jaar is (met toestemming van de ouders) en de oudste 74 jaar is.

 

3). Waarom aparte ceremonies voor vrouwen?

Ten eerste om het gevoel van veiligheid te versterken. Veel vrouwen hebben in het verleden te maken gehad met onderdrukking, misbruik, agressie, scheiding of maken de keus voor deelname vanuit religieuze achtergronden. Veel vrouwen vinden het fijner (en veiliger) om alleen met vrouwen te 'reizen'. Maar soms ook omdat ze de energie prettiger vinden, om samen te zijn, te delen met vrouwen onderling. Het is heel bijzonder hoe Ayahuasca met een groep vrouwen werkt. Ayahuasca wordt tevens ook genoemd als de 'Spirit van Moeder Aarde', omdat velen haar erkennen als een vrouwelijke Plantspirit.

 

4).  Als mensen in een bad trip raken, wat doet u dan?

Dit is een mooie vraag! Een bad trip komt ALLEEN voor bij gebruik van combinaties die NIET toegestaan en NIET verantwoord zijn. Bijv. drugs in combinatie met alcohol en/of medicatie). Alleen in DAT geval kun je een bad trip krijgen! Van een bad trip met (pure) Ayahuasca is dus NOOIT sprake! Ayahuasca zal je nooit meer geven dan dat je aankunt, zij bewaakt daarin zelf de grenzen van jouw proces. De plantleraren (entheogenen) verdienen veel respect wegens hun heilzame en helende werking. Het kan tijdens je Ayahuasca reis best eens pittig zijn onderweg, dat je bijv. in bepaalde processen raakt, maar dan zij wij er uiteraard om je daarin liefdevol en professioneel te ondersteunen. Mede doordat wij als begeleiders een kleine hoeveelheid Ayahuasca meedrinken, kunnen wij gemakkelijk intunen op jouw proces, waardoor we sneller tot de kern komen en processen op een heel mooie inzichtelijke manier kunnen duiden. Het doel is altijd heling!

 

5). Ayahuasca is verboden in Nederland, is er dan toch een legale wijze waarop Ayahuasca gebruikt mag worden?

Ayahuasca zelf is NIET verboden, 1 van de ingrediënten is verboden, maar is achterhaald want DMT is een natuurlijk ingrediënt van ons lichaam. Alles wat leeft bevat DMT (planten, dieren en mensen en zelfs stenen). DMT staat alleen op de opiumlijst vanwege zijn visioenopwekkende effect, NIET omdat het verslavend is of dat er een stofje in zit wat je afhankelijk zou maken. Zoals dat bij tabak en alcohol WEL het geval is.

 

Ik hoop dat ik jou/jullie enig inzicht heb kunnen geven over de (uit)werking van het plantmedicijn Ayahuasca. Meer informatie vind je uiteraard op de website van CONDORA www.condora.nl

 

Een algemeen stuk over Ayahuasca en de tegenbeweging in de media

Hoewel het plantmedicijn Ayahuasca in de media wordt weggezet als ‘tripthee’, wil ik hier graag mijn ideeën over laten gaan. Ik kan me in deze niet stil houden, niet over me heen laten gaan, omdat ik de noodzaak voel om op te staan voor de Moeder Aarde, - wat Ayahuasca in beginsel is!

 

Ayahuasca is een brouwsel dat altijd bestaat uit twee plantextracten, een zogenoemde MAO remmer en een DMT houdende bron. DMT (Dimethyltriptamine) is het visioenopwekkende stofje waardoor wij tijdens de ceremonie kunnen ‘reizen’, in contact komen met andere dimensies en realiteiten. Het opent ons voor het contact met de spirituele wereld, waarin wij (vanuit essentie) voortkomen. DMT is een lichaamseigen stof,- elk levend organisme op aarde bevat DMT! Zowel stenen/mineralen, planten, dieren en zo ook wij mensen. Het is verbazingwekkend dat een lichaamseigen stof op de opiumlijst kan staan en verboden is, sterker nog; WIE bepaalt dit?

 

Alles wat leeft bevat DMT, Moeder Aarde zit er vol van. In hoeverre kan de gevestigde orde zich tegen het Leven zelf bewegen? Hoe kan zij ons ervan weerhouden om terug te gaan naar onze natuur, wat Leven is? Ayahuasca is een zeer krachtige plantspirit, een plantleraar en wordt ook gekend als de ‘Spirit van de Moeder Aarde’. In deze turbulente tijden van ontwikkeling, komt de natuur ons te hulp om ons te laten evolueren in bewustzijn en geeft kennis over hoe wij de balans op deze planeet weer kunnen herstellen, door eerst onszelf in balans (terug) te brengen. Ayahuasca leert je wederom opnieuw te connecten met de Aarde zelf, tegelijkertijd opent ze ook de ‘stargates’ van het universum, waar wij vandaan komen. De gevestigde orde is tergend benauwd dat wij volwassen worden in bewustzijn en in opstand zullen komen.

 

Al het leven staat in dienst van het Leven zelf. We hebben 2000 jaar aan plundering, foltering, onderdrukking, genociden, uitroeiing, uitputting, machtsmisbruik, oorlogen en geweld achter de rug. Hoe kan men een nieuwe weg van Licht (wat bewustzijn is) blokkeren? Ayahuasca zal je terugbrengen naar de bron van onvoorwaardelijke liefde, dat wat ze IS! Uit ervaring weet ik dat er niets meer rest dan diepe dankbaarheid en nederigheid t.o.v. de plantspirit als ze met je heeft gewerkt. De grootsheid, de kracht, de onvoorwaardelijke liefde, het gedragen worden door de gehele reis zelf, dankbaarheid is wat rest. Het is tijd om de balans te herstellen! Om Moeder Aarde recht te doen in haar barensweeën in deze transformatieve tijd waar we ons momenteel in bevinden.

 

Moeder Aarde heeft hulp nodig, het wordt tijd dat we terug gaan naar de natuur, naar onze eigen natuur, om de balans te herstellen. De plantwereld schiet ons daarbij te hulp, - ook zij staat in dienst van het Leven zelf. DMT is ons geboorterecht! Het is ieders recht om te ontwaken, om te weten wie hij/zij is en het is ieders recht om gekoppeld te zijn aan Waarheid! De tijd van slaafsheid en onderdrukking is voorbij. De (ondergrondse) revolutie is begonnen, - de plantwereld vindt haar natuurlijke gang naar de mensheid. Het licht op Aarde,- de snelheid van trilling in (bewustzijns)frequentie, is niet meer te stoppen. We stevenen met z’n allen af op een Nieuwe Tijdperk, - daarbij zal o.a. de plantwereld (plantleraren) leidend zijn. Zij zullen hun rechtmatige plek innemen en dat is een grote genade voor de mensheid!

 

Een goede betrouwbare en veilige setting is uiteraard heel erg belangrijk in het reizen met Ayahuasca. Zo ook professioneel, ervaren, deskundige en liefdevolle begeleiding met een goede gedegen achtergrond, die processen binnen de reis kunnen hanteren, interpreteren en thuis zijn in de spirituele wereld, is van essentieel belang.

 

Rica de Ruiter
www.condora.nl

0 Berichten