Ayahuasca stilte ceremonie


Wil je eens een Ayahuasca reis in stilte ervaren, zodat je (nog) beter bij je eigen proces kunt blijven? Dat kan! Wij organiseren op regelmatige basis stilte ceremonies met lichte ondersteuning van live muziek(instrumenten), klank en zang. De ervaring van stilte, verstilling, maakt dat je dichter bij jezelf en je eigen proces kunt blijven. Stilte vraagt overgave, afdalen naar de diepere bronnen, de mystieke bronnen in jezelf. Stilte maakt dat je mogelijks beter afgestemd bent op de Plantspirit waardoor je (nog) beter in staat bent om met haar én de spirituele wereld te communiceren. Laat je meevoeren door het landschap van stilte, waarin we je reis zo nu en dan ondersteunen met de prachtige (zachte) klanken van drum, zang en andere instrumenten. Laat je verrassen en wees van harte Welkom! 

 

Hoe zien de dag eruit?

9.30-10.00 uur: Inloop

10.00-11.15 uur: Start: Voorbespreking en kennismaking

11.30 uur: Aanvang ceremonie

18.30 uur: Beëindigen ceremonie

18.30 -20.00 uur: Lichte maaltijd (max. uitloop tot c.a. 22.00 uur)

 

De groepsgrootte bedraagt max. 9 deelnemers per ceremonie. De ceremonies worden (be)geleid door Rica de Ruiter en een andere ervaren, professionele begeleider.

 

Specialisaties

De specialisaties van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, onderdrukking/macht(misbruik), zingeving en spiritualiteit, spirituele ontwikkeling en levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijke kindwerk, depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren (voorouders), werken met de energieën (en trauma's) vanuit de voorouderlijke lijnen (familiaal karma) en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via het contactformulier of via info@condora.nl.

Bij aanmelding ontvang je praktische informatie omtrent de Ayahuasca ceremonie, dieetvoorschriften die gebruikelijk zijn voorafgaand aan de ceremonie, algemene voorwaarden en een deelnemersformulier met een aantal vragen. Medische gegevens en/of medicatie gebruik wordt te allen tijde voorgelegd aan onze adviserend geneesheer. Zijn advies is bindend én voorwaarde voor deelname aan de ceremonie! Zie voor beschikbare data: Agenda


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.