Veiligheidscode


CONDORA werkt op meerdere fronten om de veiligheid van de deelnemers en setting binnen de Ayahuasca ceremonies te waarborgen. 

 

1). CONDORA maakt enkel gebruik van natuurlijke substantie(s) die stammen uit een rituele en/of sjamanistische traditie (er wordt dus geen enkel gebruik gemaakt van nieuwe mengsels van substanties met vergelijkbaar effect noch worden entheogenen gecombineerd die niet berusten op een bewezen traditie). 

 

2). Iedereen (ceremonieleider en begeleider(s) drinkt een (kleinere) begeleidersdosis tijdens de ceremonies, aangezien het contact met de plantSpirit een voorwaarde is om te kunnen functioneren in een groepssessie. Hierdoor kan passend 'ingetuned' worden op de individuele processen van deelnemers, wat het verlenen van individuele bijstand aanzienlijke verbetert. 

 

3). In de selectie en training van begeleiders wordt gebruik gemaakt van 1-op-1 Ayahuasca ceremonies waardoor begeleiders sneller door hun persoonlijke stukken/ontwikkeling gaan. Dit bevordert hun 'begeleidingspotentieel' en dus ook het kwalitatieve functioneren tijdens ceremonies. 

 

4). Het team krijgt bijscholing in oa. entheogeenkennis en ook wordt, door de adviserend geneesheer, een opleiding verzorgd over het herkennen en aanpakken van eventuele (uiterst zeldzame) crisissituaties (signaleren en anticiperen). 

 

5). Steeds wordt, bij eventueel medicatiegebruik van deelnemers, het advies ingewonnen van de adviserend geneesheer en deze beslist over de mogelijkheid tot veilige deelname. Hierdoor wordt niets aan het toeval overgelaten en krijgt men een stevige basis voor een veilige setting. 

 

6). Aanvullend worden, indien de situationele problematiek erom vraagt, deelnemers astrologisch (Tzolkin en andere astrologievormen) gescreend. Hierdoor zijn de thema's, die bij deelnemers aanwezig zijn, bekend en kan er gerichter maatwerk geleverd worden, wat de individuele veiligheid bevordert én het individuele helingsproces versnelt. 


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.