Kambo sessies


Wat is Kambo?

Kambo (ook wel 'sapo' genoemd) is een substantie met medicinale werking, afkomstig uit het Amazone gebied. Het is de (harsachtige) huidsecretie van de Kambo kikker (Phyllomedusa bicolor) en wordt traditioneel gebruikt bij stammen zoals de 'Katukina', 'Kaxinawa', 'Matsés' etc. Het 'vuurmedicijn' heeft een zeer krachtige en reinigende (ontgiftende) werking, waardoor je lichamelijk opgeschoond wordt en dit omdat diepzittende toxines (door vaccinaties, veelvuldig geneesmiddelgebruik, foute voeding, verslavingen enz.) zeer effeciënt worden uitgedreven. Het gevolg is dat je energieker in het leven zal staan. 

 

Waarvoor werd/wordt Kambo gebruikt? 

Volgens de eeuwenoude traditie werd het oorspronkelijk gebruikt om de alertheid en het uithoudingsvermogen van jagers te verhogen, later werd het vooral ingezet omwille van zijn uitstekende resultaten in het verhogen van de immuniteit (afweermechanisme) en bij de behandeling van tal van infectieziekten. Meer recent wordt het vooral aangeraden bij de behandeling van 'panema', dit is een situatie van 'bad luck', waarbij de persoon zich noch mentaal, noch lichamelijk in orde voelt. 

 

Werkwijze

Op een Kambo sessie verschijnt de deelnemer nuchter (geen ontbijt en/of lunch naagelang het tijdstip van de afspraak!). Bij aanvang van de sessie wordt 1-1,5 liter zuiver water gedronken. Naargelang de voorgeschiedenis, de lichaamsbouw en de acute problematiek van de deelnemer worden er een variabel aantal kleine en oppervlakkige huidwondjes gemaakt, waarin Kambo, onder de vorm van 'dots', wordt aangebracht. Het gevolg is dat de uitscheidingssystemen bij de deelnemer worden geactiveerd, meestal ontstaan hierdoor uitgesproken braakneigingen, maar ook is het mogelijk (zij het uitzonderlijk) dat andere ontgiftingssystemen actiever zijn, bijv. zweten of het urinewegsysteem (urineren) of het darmsysteem (diarree). Dit proces duurt ca. 15-30 minuten, waarna een zekere loomheid optreedt en de neiging tot rusten zich voordoet. Een volledige sessie duurt 2-2,5 uur. 

 

Bij CONDORA is het de strategie om bij dezelfde persoon 3 sessies uit te voeren binnen één maancyclus (dus binnen ca. 1 maand), dit geeft de beste resultaten en geeft je ook houvast om je eigen evolutie te kunnen opvolgen. Eventueel kan de 3e sessie aangevuld worden met 'sacred' Sananga (oogdruppels). 

 

Veiligheidsvoorwaarden

Deelname aan een Kambo sessie is uitgesloten bij de volgende situaties en dit wordt reeds afgetoetst in het intakegesprek bij de aanvang van de sessie: 

* Recente beroerte

* Recente heelkundige ingreep

* Hartproblematiek (pacemakers., hartdecompensatie, bypassoperaties etc.)

* Chronische hartproblemen (hartdecompensatie, vergroot hart etc.)

* Bloedstollingsproblemen

* Prothesen in het lichaam

* Orgaantransplantatie

* Zeer lage bloeddruk

* Zwangerschap

* Gebruik van bepaalde medicaties

* Zware mentale stoornissen

 

Wij werken op individuele basis (geen Kambo groepssessies) waarbij maatwerk én persoonlijke aandacht volledig voorop staan! Een eigen samengestelde groep (max. vier mensen) kan wel! De kambo wordt gezet door Marc (opgeleid volgens Braziliaanse traditie). 

 

Tarief

Kambo sessie: €80,00 euro p.p. per sessie 

Kambo + Sananga sessie: €90,00 euro p.p. per sessie 

 

Kambo in combinatie met Ayahuasca 

Een Kambo sessie voorafgaand aan een Ayahuasca ceremonie, zorgt wat ons betreft voor spectaculaire resultaten! Kambo zal op heel diepe lagen intens reinigen, waardoor Ayahuasca daarna volledig haar werk kan doen. Deelnemers gaan op deze manier sneller door hun processen heen, wat zeker in deze tijd, een grote meerwaarde heeft! Tevens zorgt Kambo voor meer stabiliteit, rust en geaardheid tijdens de ceremonie. 

 

Afspraken

Voor meer inlichtingen en/of afspraken contacteer Marc via: condorakambo@gmail.com


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.