Healing-coachingsessie


Voor wie

Een 1op1 Ayahuasca healing-coachingsessie is met name voor mensen die nog geen ervaring hebben met Ayahuasca. Het is een heel mooie instap en kennismaking met de helige plantleraar. Tijdens deze sessie doen we één schenking/ronde. en reizen we ca. 3,5/4 uur en wordt je uiteraard door mij liefdevol en vakkundig begeleid. Ook kunnen ervaren reizigers hier baat bij hebben om in korte tijd antwoord te krijgen op vragen die hen bezighouden.

 

Deze healing-coachingsessie sluit goed aan bij mensen die meer verdieping willen en op zoek zijn naar antwoorden op levens,- en zingevingsvragen.

Binnen deze therapeutische setting drinken we een gemiddelde dosering Ayahuasca en kijken we wat er mag ontstaan. Hierbij worden verschillende tools ingezet als muziek, klank, stilte en gespreksvoering om te komen tot inzichten en antwoorden die leiden tot bewustwording en healing. Daarnaast kijk ik vanuit mijn expertise mee in de energie, is er contact met overleden dierbaren (voorouders die veelal informatie verstrekken), kunnen bepaalde diepliggende thema's aangeboord worden en (onverwerkte) trauma's en patronen aangeraakt, verwerkt en geheeld worden. Het doel van Ayahuasca is altijd healing d.m.v. inzichten en bewustwording. 

 

De sessie start om 10.30 uur tot ca. 16.30 uur.

Intake ca. 1 á 2 weken voorafgaand aan de sessie. Op de dag zelf volgt er een lichte maaltijd incl. nabespreking.  

 

Werkvormen

* Persoonlijke therapeutische begeleiding 

* Rituele reiniging/heling en bescherming

* Werken met (trauma's vanuit) voorouderlijke lijnen/familiaal karma

* Energetisch werk vanuit sjamanistische traditie

 

Specialisaties

De specialisatie van CONDORA liggen binnen het brede spectrum van vrouwenthema's, persoonlijke ontwikkeling, zingeving en spiritualiteit, levensvragen (o.a. in verband met bestaansrecht), innerlijk kindwerk, onderdrukking/macht (misbruik), depressie en burn-out, lost twin syndroom, contact met overleden dierbaren, werken met de (trauma's vanuit) voorouderlijke lijnen en energetisch werk vanuit sjamanistische traditie. Tevens bekend met soulretrieval.

 

Tarieven

http://www.condora.nl/tarieven/


©Copyright CONDORA 2016- Alle rechten voorbehouden!

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op tekst die U op deze site aantreft bij CONDORA.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is NIET toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster van CONDORA.